1. Udělujete tímto souhlas společnosti Nesnezeno.cz s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 08015791, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, vložka C 111446. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- e-mail
- město

2. Jméno, příjmení, město a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem marketingové komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách cookies za účelem zlepšéní užívatelského zážitku a optimalizace webových stránek.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na: info@nesnezeno.cz.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět ,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Děkujeme!,
Tým Nesnezeno.cz